Volání

Přijímat oznámení o hovorech a zprávách pouze z vybraných kontaktů Android
Na obrazovce můžete povolit nebo zakázat připomenutí, události, zprávy, hovory a opakující se volající. Chcete-li povolit pouze zprávy a hovory od vyb...
Facebook požádán o odposlech Messenger a odmítá
Mohou hovory Messenger poslouchat policie?Může policie klepat na hovory na Facebooku?Mohou hovory Messenger poslouchat policie?Ano, ale obvykle existu...