Táhnout

Připnutí karet Google Chrome pomocí přetažení
Připnutí karty přetažením Klepněte pravým tlačítkem na libovolnou kartu a v místní nabídce vyberte možnost Připnout kartu. Poté budete moci jednoduše ...
Drag and Drop ve Windows 10 vysvětleno
Provádí přetahování nebo kopírování?Jak vysvětlíte přetažení?Jak přetáhnu Windows 10?Jaký je rozdíl mezi přetažením?Proč nemohu přetáhnout Windows 10?...
Přetáhněte obrázky, média nebo do zařízení Windows Phone přímo
Jak pořídím snímky z telefonu a vložím je do počítače?Jak mohu přetáhnout telefon??Jak můžete přenášet obrázky z počítače do telefonu?Jak mohu přenáše...
Jak změnit výchozí chování přetažení souboru nebo složky v systému Windows 10
Můžete také použít libovolnou klávesovou zkratku níže a dočasně změnit výchozí akci přetažení pro tuto instanci.Stisknutím a podržením klávesy Control...
V systému Windows 10 nelze soubory a složky přetahovat
Pokud přetahování nefunguje, klikněte levým tlačítkem na soubor v Průzkumníkovi Windows nebo Průzkumník souborů a podržte stisknuté levé tlačítko myši...