Spustitelný

Emulátor Locale spouští programy v jiných národních prostředích
Jednoduše klikněte pravým tlačítkem na libovolný spustitelný soubor a vyberte položku místní nabídky Emulátor lokálního emulátoru a poté jedno z dostu...