Exiftool

ExifTool je open source a multiplatformní editor metadat
Na co se přípravek Exiftool používá?Můžete upravit metadata?Co je editor EXIF?Jaký nástroj můžete použít k zobrazení metadat?Jak používáte ExifToolGUI...