Floc

Vivaldi říká také ne FLoC společnosti Google
Vivaldi se zavazuje deaktivovat FLoC, bez ohledu na to, jak bude implementován do budoucna. A tento řádek do značné míry shrnuje vše: „[FLoC] nechrání...