Stránky

Načtěte články AMP v Google Chrome na plochu
Stačí nainstalovat rozšíření pro chrom a po načtení stránky se automaticky přepne na načtení verze stránky AMP.Stáhněte si do prohlížeče Chrome rozšíř...
SepPDF Rozdělte dokumenty PDF ve Windows
Mohu rozdělit PDF na dva dokumenty?Jak mohu rozdělit program PDF zdarma?Jak rozdělím PDF na samostatné soubory online?Jak extrahuji stránky z PDF v Ad...
jak se zbavit stránek vedle sebe ve Wordu
Jedním ze snadných způsobů, jak zobrazit pouze jednu stránku, je jednoduše „oddálit“ podržením klávesy Ctrl při posouvání rolovacím kolečkem myši. Při...
počítadlo PDF
Jak spočítám počet znaků v PDF?Dokážete sledovat PDF?Jak počítáte slovo PDF v počítači Mac?Jak mohu očíslovat stránky v PDF v aplikaci Excel?Jak můžet...
Počítadlo stránek PDF online
Jak počítám stránky v PDF?Jak přidám čísla stránek do PDF online?Jak mohu extrahovat stránky z PDF online?Jak mohu spočítat slova v pdf online?Jak poč...
Rozdělte, uspořádejte a sloučte stránky PDF pomocí freeware pro úpravy PDF PDF
Jak mohu změnit pořadí stránek v PDFsam?Jak rozdělím sloučený PDF?Je PDFsam vylepšen zdarma?Jak zkombinuji soubory PDF s PDFsam?Jak mohu uspořádat str...
Extrahujte stránky z PDF pomocí tohoto bezplatného softwaru nebo online nástrojů
Jak zdarma extrahuji stránky z PDF?Jak extrahuji konkrétní stránky z PDF?Jak extrahuji stránky z PDF v prohlížeči Chrome?Jak oddělím stránky v Adobe P...
Snadné rozdělení souborů PDF v systému Mac OS X [Rychlé tipy]
Jak rozdělujete PDF na více souborů na Macu?Jak mohu rozdělit PDF na více PDF?Jak mohu na Macu oříznout stránky z PDF?Jak mohu snížit MB souboru PDF v...
Jak extrahovat stránku z dokumentu PDF v počítači Mac
Nejprve otevřete soubor PDF v náhledu (může fungovat i Acrobat). Poté vyberte Tisk a v části Stránky vyberte rozsah stránek, které potřebujete extraho...