Výběr dotazu vše

selectselectorall remove
Co se vrátí querySelectorAll?Jak odstraníte všechny děti z prvku?Jak mohu použít querySelectorAll v Javascript?Jak najdu atribut prvku?Je jQuery mrtvý...