Sdeleteexe

Vytvořte si vlastní zkratku SDelete pro bezpečné mazání souborů
Klikněte pravým tlačítkem na sdelete64.exe, pokud máte 64bitový systém, nebo na sdelete.exe, pokud nemáte, a vyberte z nabídky „vytvořit zástupce“. Kl...