přístroj

Spravujte nepřítomná zařízení ve Windows pomocí nástroje Cleanup Tool
Jak ve Správci zařízení zobrazím přítomná zařízení?Jak odstraním skryté zařízení ze Správce zařízení?Jak odstraním nepoužívaná zařízení USB?Co jsou to...
vyhledávač zařízení USB
Jak najdu zařízení USB v počítači?Jak mohu ručně detekovat zařízení USB?Jak identifikuji neznámé zařízení USB?Lze sledovat aktivitu USB?Proč není moje...
prodejce USB a ID produktu
ID dodavatele USB (VID) a ID produktu (PID) jsou 16bitová čísla používaná k identifikaci zařízení USB v počítači nebo jiném hostiteli. Každé ID dodava...
seznam USB
Zde jsou nejběžnější typy.USB-A. Jedná se o standardní konektor, který se nachází na jednom konci téměř každého kabelu USB. ... USB-B. Toto je starší ...
vymazat zařízení
Co se stane, když vymažete zařízení na stránce Najít můj telefon?Co to znamená vymazat zařízení?Jak mohu vymazat data ze ztraceného telefonu?Co se sta...
Sledování mezi zařízeními je metoda invazivního sledování soukromí
Jaké jsou některé metody sledování mezi zařízeními?Co je to ultrazvukové sledování?Co je sledování zařízení?Jaké typy cílení napříč zařízeními se použ...
Přepínání zařízení ve Windows pomocí DeviceSwitch
Přepínač zařízeníOtevřete ovládací panel systému Windows, který je propojen v nabídce Start. ... Otevřete Správce zařízení.Vyhledejte zařízení, které ...
GhostBuster odebere zařízení s duchem ve Windows
Ghostbuster je program, který vám umožňuje filtrovat zařízení / třídy zařízení, z nichž chcete odstranit duchové. Ghostbuster dělá přesně to samé, kdy...
Google uzamkne uživatele na necertifikovaných zařízeních Android ze služby Google Apps
Jak mohu opravit zařízení Google Play, není certifikováno společností Google?Co je necertifikované zařízení Android?Potřebuji Google Apps Device Polic...